Czyszczenie działek, wycinka zarośli, koszenie nieużytków

Czyszczenie działek, wycinka zarośli, koszenie nieużytków

Wykonujemy również prace związane z doprowadzeniem nieużytkowanych  terenów do stanu pozwalającego na ich zagospodarowanie i normalne użytkowanie.